Innlandet – det andre landet

Godt i ly fra den værharde kysten i Troms åpner vide og frodige dalfører seg mellom høye fjell. Dalførene som ikke ble tatt i bruk av fastboende før på slutten av 1700-tallet, etter at fogd Holmboe hadde rekognosert området og funnet det egnet for bosetting fra Gudbrandsdalen og Østerdalen. Fortsatt synger dølamålet mellom fjellene.
Slik ser villmarka som ble kolonialisert ut ovenfra i dag.

JHT_Bardu-36Blåbergan i Bardudalen

JHT_Bardu-41Innerst i villmarka, der dalene omtrent møtes.
Irgasjavri – et av mange steder som vitner om hvem stedene navn.

JHT_Bardu-37Barduelva forhaster seg ikke mellom frodig skog og åkerlandskap.
Omtrent som dølene selv. Mot øst deler dalføret seg i Østerdalen og Sørdalen.

JHT_Bardu-40Helt på grensen. Mellom Darfall i forgrunnen og Kiepanjaure ligger riksgrensen.
Sverige ser egentlig helt likt ut.

JHT_Målselv-2-2Gårdsbruk ved Målselvas bredd.
JHT_Bardu-14Melis over toppene i fjellparti sør for Altevatn.
JHT_Bardu-18Helt i vestenden av Altevatnet ligger Kojevatnet.
JHT_Bardu-19Mellom Altevatnet og svenskegrensen ligger Leinavatnet.
Et område for matauk og rekreasjon.
JHT_Bardu-35I det fjerne ligger Sverige og Torneträsk.
Men først er det Sørdalens egen fascinerende canyon.

JHT_Bardu-621381 meter over havet markerer Hjerttinden grensen mellom
innlandet og kystkommunen Sørreisa.
Men før man kommer så langt ligger Skovatnet og fjellet Kampen.

JHT_Bardu-65Bygdebyen Setermoen, også kjent for å være vert for landets største garnison.

JHT_Målselv-4-2Midt i skogen, ikke langt fra elva fant de det levelig.

JHT_Målselv-13Den gamle brua over Målselva ble for lita for europaveien ved Olsborg.

JHT_Målselv-24Lav sensommersol over fjellparti mellom Dividalen og Rostadalen.

JHT_Målselv-30Fortsatt er fjellområdene i Indre Troms viktig beiteland for reindrift,
slik det har vært i uminnelige tider. I Målselvs fjellheim ligger denne bosettinga
som svenske reindriftsutøvere bruker.

JHT_Målselv-34Det meste er Sverige. Men man kan vel si at Store Rosta i starter, eller slutter i Norge.

JHT_Målselv-51Der dalførene møter havet. Målselva renner ut i Malangen ved Målsnes.

JHT_Målselv-56Kanskje kan man forstå at nybyggerne ga
Dividalens innerste gård navnet Frihetsli.

JHT_Målselv-76Andslimoen, Målselva og flyplassen. Til venstre starter Bardudalen.

JHT_Målselv-19Moskanjavri, der Rostadalen vier seg ut og ender i nabolandet.

JHT_Målselv-11Som sin søsterelv i sør svinger Målselva seg mellom frodige jorder og dype skoger.
1491 meter høye Alappen vokter dalføret med stoisk ro. JHT_Målselv«Ingen flyplass i verden har slike omgivelser, så vilt så skjønt på samme tid»
Slik beskrev oberst Ole Reistad flyplassen på Bardufoss i 1938.

 

%d bloggere like this: