60 Faces – 60 ansikter

On the edge of the cold Norwegian Sea you find a city that is more than 200 years. From the beginning mostly fishermen. But now people from more than 60 different nations live and work in Hammerfest. I have met these nice representatives for the diversity:

Ytterst mot det kalde Norskehavet finner du en over 200 år gammel by. I begynnelsen mest fiskere. Men nå bor mennesker fra mer enn 60 nasjoner i byen. Jeg har møtt disse flotte representantene for mangfoldet:

Torben Wisborg, Danmark. Overlege
Fortsett å lese «60 Faces – 60 ansikter»